Rétsági Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye - Keszeg
„Az iskola akkor van jó helyen, ha a gyermek számára gyalogszerrel elérhető.” (Klebelsberg Kuno)
 

PDF Nyomtatás E-mail

 

"Térj be hozzánk vándor, ha erre visz az utad, ha jó a szándékod, itt szeretet fogad."
( Székely kapufelirat)

alt
 

  

 

Tisztelt Olvasónk, Kedves Látogató!

Őszinte örömünkre szolgál, hogy ellátogatott iskolánk honlapjára.

alt

alt
 
Iskolánk 1-4. évfolyamos alsó tagozatos általános iskola, melyben két összevont tanulócsoportban folyik a nevelő-oktató munka.
Intézményünk
  • 1997-től a Nézsai Általános Iskola,
  • 2008. augusztus 1-jétől Penc-Keszeg Általános Iskola,
  • 2011. szeptember 1-jétől pedig a Sződi Hunyadi János Általános Iskola,
  • 2013. szeptember 1-jétől a Nézsa Mikszáth Kálmán Általános Iskola
  • 2016. szeptember 1-jétől a Rétsági Általános Iskola tagintézményeként működik.

2011-től a településünkhöz kötődő Madách Imre nevét viseljük.

 
Ebben a több mint 700 lakosú, kicsiny faluban igyekszünk mindent megtenni gyermekeinkért.
Küzdünk azért, hogy a településünkön élő kisgyermekek számára a tudás helyben megszerezhető legyen, hogy ne kelljen azért a településről naponta elutazni, hogy ne kelljen ezért senkinek sem elköltözni.
Olyan tudással szeretnénk felruházni gyermekeinket, hogy a továbbtanuló kisdiákjaink mindenütt megállják a helyüket, az új iskoláikban fel tudják venni a versenyt, az ottani követelményeknek – a képességeiknek megfelelően – a lehető legjobban meg tudjanak felelni.
A tantárgyi ismeretek minél eredményesebb elsajátítása mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy igényes, környezetét szerető emberekké neveljük tanítványainkat.
Olyan értékrendet képviselő intézményként szeretnénk nevelni gyermekeinket, amelyről elmondható: „Akit innen tarisznyáltak, azt egykönnyen nem fogja az élet piszka, mert itt még a sár is tiszta.”

Életünkben a 2007–2008-as tanévben jelentős változás történt, Keszeg legszebb műemlék épületéből, – az egyre rosszabb, iskolához méltatlan állapotba kerülő Huszár-Purgly kastélyból, – egy 28-30 alsó tagozatos gyermek befogadására alkalmas modern két tantermes, tornaszobával, étkezővel, mellék és kiszolgáló helyiségekkel ellátott új épületbe költöztünk.

alt

 

 

A Huszár-Purgly kastély,
amelyben az ötvenes
évektől 2007-ig működött
az iskola.

A Huszár-Purgly kastély értékesítéséből befolyó összeg jelentős részét, 26, 5 millió Ft-ot fordítottuk az új iskola épületének kialakítására, abban az időben, amikor iskolákat vonnak össze, zárnak be. Mi nem zártuk be iskolánk kapuját, hanem vállaltuk az életben tartásával járó nehézségeket Településünkön az iskola ügyében a legfejlettebb EU országokkal gondolkodunk együtt, mi is hiszünk az iskola lakosságmegtartó erejében és tudjuk: „az országnak falvakra, a falvaknak iskolára van szükségük.”
 
A helyi összefogásnak köszönhetően a taneszköz- és felszerelés jegyzékben foglalt tárgyi feltételeknek megfelelően rendeztük be iskolánkat. Olyan korszerű intézményt alakítottunk ki, amely hozzájárul, ösztönzőleg hat fiataljaink helyben maradásához és motiválja a községünkbe való letelepedést.
Az átépítéssel kialakított intézményt 2011-ben tovább kellett bővíteni. A bővítés munkálatait 2011. nyarán végezték el. A 10, 8 milliós beruházásnak köszönhetően iskolánk 48 tanuló befogadására alkalmas korszerű intézménnyé vált.


Iskolatörténet

Keszegen az 1700-as évek végétől folyik szervezett iskolai oktatás. 1770-től ismerjük az iskola történetét, a faluban tanító pedagógusok nevét, néhányuk kiemelkedő munkásságát.
A keszegi iskola 28 tanulóval kezdte meg működését. A gyerekek kezdetben csak írni és olvasni tanultak. Néhány év elteltével azonban új tantárgyként a számolás-mérés tudományával is megismerkedhettek. Az iskolára nem kellett sokat költeni, hiszen csak a kántor-tanító járandóságát kellett biztosítani, amely elsősorban természetbeli juttatásokból állt.
A tanítók a fizetésüknek egy részét csak későbbiek során kapták pénzben.
1852-ben új iskolát kellett építeni, amely akkor sem volt könnyű feladat. Néhány év után ezt az épületet átalakították, bővítették. 1910-ben ismét az építkezésről kellett gondoskodni, mivel a gyermeklétszám örvendetesen megnövekedett. A második tanítói állás betöltéséről is dönteni kellett. Ezt követően két tanítóval, hatosztályos elemi iskolaként, két év évismétlővel működött az iskola egészen a második világháborúig.
Az ötvenes években nyolcosztályos iskolát létesítettek, amely a Huszár-Purgly kastélyba költözött és a hetvenes évek közepéig ott is működött. A körzetesítés során a továbbiakban a keszegi felsősöknek a szomszéd faluba, Nézsára kellett iskolába járniuk, Keszegen a kastélyban csak alsó tagozatos iskola működött tovább.