Rétsági Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye - Keszeg
„Az iskola akkor van jó helyen, ha a gyermek számára gyalogszerrel elérhető.” (Klebelsberg Kuno)
 

Iskolánk tevékenységrendszere 2016-2017 PDF Nyomtatás E-mail

Tevékenység

Kötelező tanórai foglalkozások

- az első-harmadik évfolyamon napi négy tanítási óra,
- a negyedik évfolyamon napi négy vagy öt (heti átlagban négy és fél) tanítási óra

- Kötelező tanítási órák: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének, rajz, technika, testnevelés, angol (4. o.), számítástechnika (4. o.)

Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások

Egyéni foglalkozások

Iskolánkban a tehetségesebb tanulók képességeinek kibontakoztatására, a gyengébben teljesítők felzárkóztatására a feltételek biztosítottak.

Felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkozások

1- 3. osztály: 5 fő, heti 1 óra
foglalkozásvezető: Híves Márta
 

2 - 4. osztály: 11 fő, heti 1 óra
foglalkozásvezető: Deákné Kónyi Anetta

Kiegészítő foglalkozások

Angol kiegészítő foglalkozás
3. osztály: 3 fő, heti 1 óra
foglalkozásvezető: Híves Márta
Számítástechnika kiegészítő foglalkozás
3. osztály: 3 fő, heti 1 óra
foglalkozásvezető: Deák Ervin

Tanórán kívüli foglalkozások

Igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten sokrétű szabadidős programokkal ellátni tanulóinkat. Fontosnak tartjuk, hogy a tanórai tevékenységünket megfelelő tanórán kívüli tevékenységek egészítsék ki.

Napközis foglalkozás

1-2-3-4. osztály: 1 tanulócsoport, napi 2, 5 óra, 16 fő
foglalkozásvezetők:
Híves Márta, Deákné Kónyi Anetta, Deák Ervin

Szakkörök

Furulya szakkör

1-2. osztály: 7 fő,heti 1 óra, (kezdő)
foglalkozásvezető: Deákné Kónyi Anetta

3-4. osztály: 9 fő, heti 1 óra, (haladó)
foglalkozásvezető: Deákné Kónyi Anetta

Néptánc szakkör- tanítási órán (testnevelésen) történik

Zöld ág – Életvitel szakkör

1-2-3-4. osztály: 16 fő, heti 1 óra, foglalkozásvezető: Híves Márta

Egyéb foglalkozások

 Boldogságórák

 1-2-3-4. osztály: 16 fő, havi1 óra, foglalkozásvezető: Híves Márta

Labdarúgás, Bozsik-program

1-2-3-4. osztály: 8 fő, heti 2 óra
foglalkozásvezető: Deák Ervin

Úszásoktatás

 1-2-3-4. osztály: kb. 2 x 10 fő, heti 1 óra
az oktatást felügyeli:
Deák Ervin

Kézműves foglalkozások

1-2 -3 -4. osztály: 16 fő, különböző ünnepkörökhöz kötötten foglalkozásvezetők: Híves Márta, Deákné Kónyi Anetta

Rendezvények, ünnepek, programok

Iskolai rendezvények, házi ünnepek

Tanévnyitó ünnepség

Az aradi vértanúk emlékünnepe

Márton Napi megemlékezés

Mikulás ünnepség

Pásztorjáték-betlehemezés vagy kántálás

Karácsonyi ünnepi műsor

Betlehemes játék a templomban

A Magyar Kultúra Napja és Madách Imre Emléknap

Farsangi bál

Anyák napja

Tanévzáró – 4. osztályosok búcsúztatása, bizonyítványosztás

Jótékonysági rendezvény

 

Néptáncos fellépések

Színházlátogatások

Iskolai kirándulások, erdei iskola

Községi rendezvényeken

Nemzeti ünnepek:
    • az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
    • az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
    • Nemzeti Összetartozás Napja és a Hősök Napja 

Szüreti felvonulás
Idősek napja
Falukarácsony
Falunap

A napi tevékenység időrendi beosztása (napirend)

Iskolánk nyitva tartása:

07:30 – 16:30- ig

Nyitva tartásunkat a szülők igényének figyelembevételével alakítjuk ki évről, évre.

Tanítási órák és a csengetési rendje:

1. óra 08:00 – 08:45
2. óra 08:55 – 09:40
3. óra 10:00 – 10:45
4. óra 11:00 – 11:45
5. óra 12:00 – 12:45
6. óra 12:55 – 13:40

Ebédidő:

13:00 – 13:30

Napközis tanulás:

14:45 – 15:30

Uzsonna:

15:30 – 15:45

Szabadidős foglalkozások:

13:45 - 14:30-ig
15:30 - 16:30-ig