Rétsági Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye - Keszeg
„Az iskola akkor van jó helyen, ha a gyermek számára gyalogszerrel elérhető.” (Klebelsberg Kuno)
 

Iskolánk tevékenységrendszere 2017-2018 PDF Nyomtatás E-mail

Tanórai foglalkozások

Kötelező tanítási órák

-  magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének, rajz, technika, testnevelés, angol (4. o.)

- az első-harmadik évfolyamon napi négy tanítási óra,
- a negyedik évfolyamon napi négy vagy öt (heti átlagban négy és fél) tanítási óra

Szabadon tervezhető órakeret tanítási órái

Angol

3. osztály: 6 fő, heti 1 óra
foglalkozásvezető: Híves Márta

Számítástechnika

3. osztály: 6 fő, heti 1 óra
foglalkozásvezető: Deák Ervin

4. osztály: 3 fő, heti 1 óra
foglalkozásvezető: Deák Ervin

Tanórán kívüli (szabadidős) foglalkozások

Igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten sokrétű szabadidős programokkal ellátni tanulóinkat. Fontosnak tartjuk, hogy a tanórai tevékenységünket megfelelő tanórán kívüli tevékenységek egészítsék ki.

Egyéni foglalkozások 

Iskolánkban a tehetségesebb tanulók képességeinek kibontakoztatására, a gyengébben teljesítők felzárkóztatására a feltételek biztosítottak.

1- 3. osztály: 13 fő, heti 1 óra
foglalkozásvezető: Deákné Kónyi Anetta  
 

2 - 4. osztály: 4 fő, heti 1 óra
foglalkozásvezető:
Híves Márta

Napközi

1-2-3-4. osztály: 1 tanulócsoport, napi 2, 5 óra, 17 fő
foglalkozásvezetők:
Híves Márta, Deákné Kónyi Anetta, Deák Ervin

Szakkörök

Furulya szakkör

1-2. osztály: 8 fő,heti 1 óra, (kezdő)
foglalkozásvezető: Deákné Kónyi Anetta

3-4. osztály: 9 fő, heti 1 óra, (haladó)
foglalkozásvezető: Deákné Kónyi Anetta

Zöld ág – Életvitel szakkör

1-2-3-4. osztály: 17 fő, heti 1 óra,
foglalkozásvezető: Híves Márta

Egyéb foglalkozások

Néptánc

1-2. osztály: 8 fő,heti 1 óra, (kezdő)
foglalkozásvezető: Gács Kitti

3-4. osztály: 9 fő, heti 1 óra, (haladó)
foglalkozásvezető: Gács Kitti

 Boldogságórák

1-2-3-4. osztály: 17 fő, havi1 óra,
foglalkozásvezető: Híves Márta

Bozsik-foci

1-2-3-4. osztály: 8 fő, heti 2 óra
a foglalkozásokat szervezi, felügyeli: Deák Ervin

Úszásoktatás

 1-2-3-4. osztály: általában 10-12 fő, heti 1 óra
az oktatást szervezi felügyeli:
Deák Ervin

Kézműves foglalkozások

1-2 -3 -4. osztály: 17 fő, különböző ünnepkörökhöz kötötten foglalkozásvezetők: Híves Márta, Deákné Kónyi Anetta

Rendezvények, ünnepek, programok

Iskolai rendezvények, házi ünnepek

Tanévnyitó ünnepség

Az aradi vértanúk emlékünnepe

A Magyar Népmese Napja

Márton Napi megemlékezés

Mikulás ünnepség

Pásztorjáték-betlehemezés vagy kántálás

Karácsonyi ünnepi műsor

Betlehemes játék a templomban

A Magyar Kultúra Napja és Madách Imre Emléknap

Farsangi bál

Gergely-járás (Jótékonysági rendezvény)

Anyák napja

Tanévzáró – 4. osztályosok búcsúztatása, bizonyítványosztás

 

Néptáncos fellépések

Színházlátogatások

Iskolai kirándulások, erdei iskola

 

Községi rendezvényeken

Nemzeti ünnepek:
    • az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe
    • az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe
    • Nemzeti Összetartozás Napja és a Hősök Napja 

Szüreti felvonulás
Idősek napja
Falukarácsony
Falunap

A napi tevékenység időrendi beosztása
Napirend

 Iskola nyitva tartása:

07:30 – 16:30- ig

Nyitva tartásunkat a szülők igényének figyelembevételével alakítjuk ki évről, évre.

Tanítási órák és a csengetési rendje:

1. óra 08:00 – 08:45
2. óra 08:55 – 09:40
3. óra 10:00 – 10:45
4. óra 11:00 – 11:45
5. óra 12:00 – 12:45
6. óra 12:55 – 13:40

Ebédidő:

13:00 – 13:30

Napközis tanulás:

14:45 – 15:30

Uzsonna:

15:30 – 15:45

Szabadidős foglalkozások:

13:45 - 14:30-ig
15:45- 16:30-ig